I  N T E N C J E   M S Z Y   ŚW.  w  MARCÓWCE

                                      1  IV  –  30  IV  2021 r.

1.  IV – Czwartek  +Marek Adamek (od chrześniaka Wojciecha z rodz.)

3.  IV – Sobota  +Maria Ogarek ( od wnuka Krzysztofa z rodz.)

4. IV – Niedziela  1) +Małgorzata Rak (5 r. śm.), Maria, Józef, Piotr Porębscy

                       2) – Na podziękowanie Pani Barbarze Pindel za pracę w kaplicy

 z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na dalsze lata

5.  IV – Poniedziałek  +Ludwika, Władysław Pilszak, Jan, Władysław synowie

11.  IV –  Niedziela +Feliks Karcz, Franciszek i Maria Fuja

14.  IV – środa –  Msza św. Nowennowa:

+Marek Adamek (od chrześniaka Andrzeja)         +Marta Ogarek (od sąsiadów Ordów)  +Helena Dudoń (od Heleny i Mariana Porębskich z rodz.) +Marian Kulak (od rodziny Pietrusów) +Genowefa Krupa (od sąsiadów Kosów) +Edward Kasprzycki (od wnuka Piotra z rodz.) +Andrzej Bączek (od uczniów i rodziców kl. III Szkoły Podstawowej w Marcówce)

18.  IV – Niedziela +Józef Koziołek (5 roczn. śm.)

21.  IV  – środa  +Marian Kulak (od syna Ryszarda z żoną)

25.  IV – Niedziela +Stanisława i Franciszek Głuc    

28.   IV – środa  +Edward Kasprzycki (od córki Celiny z rodz.)