I  N T E N C J E   M S Z Y   ŚW.  5  –  11  IV  2021 r.

Poniedziałek – g. 7.00 +Michał Urbańczyk, Maria Szczygieł

g. 9.00 +Andrzej Leśniak

g. 11.30 – w intencji dzieci przyjmujących chrzest

g. 18.00 +Tadeusz Brańka

Wtorek g. 6.30 +Jan Miś, Michalina ż.

g. 18.00 +Jan, Józef, Ignacy, Julianna Palarscy, Jan Grygiel

Środa g. 6.30 +Stanisława Żmudka (roczn. śm.)

g. 18.00 – Msza św. Nowennowa

+Tomasz Leśniak (od właścicieli i pracowników firmy KTPAK)

+ Genowefa Pindel (od wnuczki Karoliny z rodz.)

+Stanisław Kałat (od Wiesławy i Jana Kotlarczyk)

+Józefa Talaga (od sąsiadów rodz. Malinowskich)

+Beata Kopacz (od Barbary Fidelus)

+Teresa Mikołajek (od Teresy i Mariana Syc z rodz.)

+Maria Sasuła (od Doroty Siemion z rodz.)

+Damian Ryszawy (od kolegi Damiana ze Stronia)

+Rozalia Wilusz (od Anny Mikołajek z Joasią)

+Edward Gruszeczka (od Kacpra Dobosza z rodz.)

+Sławomir Żera (od sąsiadów)

+Edward Karcz (od Jana i Anny Pławny ze Stryszowa)

+Stanisława Mirocha (od rodz. Kapałów z Suchej Beskidzkiej)

+Tadeusz Talaga (od koleżanki z klasy Józefy Rzadek z mężem)

+Józefa Durbacz (od Pawła Żmudki z rodz.)

+Stanisław Gunia (od całej rodziny Tokarzów)

+Salomea Sumera (od Adama Surzyn z córkami)

+ Maria Woźniak (od Józefa Iciek z Suchej Beskidzkiej z rodz.)

+Marian Kulak (od koleżanek córki Barbary z Oddziału Wewnętrznego)

+Rozalia Fidelus (od Anny i Artura Starowicz)

+Genowefa Kołata (od Stefanii z Białki)  

+Andrzej Bączek (od sąsiadów)

+Teresa Danek (od Roberta Lenart z rodzicami)

+Irena Talaga (od chrześnicy Lidii z rodz.)

+Barbara Miś (od bratanicy Anety z rodz. z rodz.)

+Halina Bartkowska (od Barbary Zając z rodz.)

 +Stanisław Szczygieł (od rodz. Szczygieł z Bieńkówki)

Czwartek g. 6.30 +Salomea Sumera (od córki Emilii)

g. 18.00 +Irena i Edward Fidelus

Piątekg. 6.30 +Damian Ryszawy (od najbliższych współpracown. Sylwii)

g. 18.00 +Wanda Tokarz (od siostry Władyslawy)   

Sobotag. 6.30 +Maria Gierat (22 r. śm.) i jej rodzice

g. 18.00 +Władysława, Franciszek Kapłon

Niedziela – g. 7.00 +Józef Miśkowiec, Zofia ż.

g. 9.00 +Bronisława Suwaj (4 roczn. śm.)

g. 11.30 +Ewa Paleczna (18 roczn. śm.)

g. 18. 00 +Krystyna i Tadeusz Tokarz, Ewa c.