I  N T E N C J E   M S Z Y   ŚW.  2  –  9  V  2021 r.

Niedziela g. 7.00 +Michalina i Jan Zawiła

g. 9.00 +Weronika Glińska (roczn. śm.)

g. 11.30 +Zygmunt Pyclik i rodzice

g. 18.00 – Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Anny i Jana z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na kolejne lata wspólnego życia

Poniedziałek – g. 7.00 – w intencji parafian

g. 9.00 +Kazimierz Talaga(23 r. śm.) Stanisława Żmija, Michał m.

g. 11.30 – w intencji OSP Zembrzyce – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla strażaków i ich rodzin

g. 11.30 – dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Maksymiliana z okazji 1 rocznicy urodzin

g. 18.00 +Stanisław Gunia (od chrześniaka Jerzego z rodz.)

Wtorek g. 6.30 +Jan Kubas (od córki Elżbiety z mężem i wnuka Romana)

g. 18.00 – o błog. Boże i potrzebne łaski dla Katarzyny – z okazji urodzin

Środa g. 6.30 +Władysław Karcz, Justyna ż., Jan Żmudka

g. 18.00 – Msza św. Nowennowa

+zmarli z rodziny Matuszyków, Zadorów i Fidelusów

+Edward Cebula, Stanisława ż.

+Tomasz Leśniak (od Łukasza i Iwony Palecznych)

+Marek Adamek (od Jana Gierata z rodz.)

+Józefa Talaga (od Floriana Heldta)

+Jan Bednarek (od szwagra Mariana z rodz.)

+Wojciech Włoch (od Urszuli i Edwarda z rodz.)

+Damian Ryszawy (od rodz. Burligów z Budzowa)

+Rozalia Wilusz (od rodz. Korczak i Gałuszka)

+Edward Gruszeczka (od Antoniego i Grażyny z Końca)

+Jan Kopacz (od Marii Włoch z rodz.)

+Antonina Głuc (od swatów z Palczy)

+Wanda Tokarz (od sąsiadów Józefa i Józefy Rzadek)

+Stanisław Gunia (od rodz. Okręglickich)

+Anna Kwaśny (od Marii i Tomasza Gurdek z rodz.)

+Kazimierz Grochot (od Ani i Michała z dziećmi)

+Stanisław Żarnowski (od siostrzeńca Grzegorza z rodz.)

+Janina Chmielarz (od rodz. Talagów i Fidelusów)

+Rozalia Fidelus (od Mariana i Lucyny Ryszawy z rodz.)

+Jerzy Pilch (od Edwarda i Wandy Misiów)

+Józefa Lenart (od rodz. Bubiak)

+Stanisław Mirocha (od przyjaciółki Marysi z mężem)

+Zofia Bura (od  sąsiadów z ul. Mickiewicza)

+Helena Nosal (od Żmudów ze Śpiwli)

+Stanisław Szczygieł (od rodz. Opalów)

+Anna Zawiła (od sąsiadek)

+Maria Morycka (od sąsiadów Ireny i Stanisława Działek z rodz.)

+Jan Kubas (od chrześnicy Teresy z mężem)

+Stanisława Berezowska (od rodz. Zadorów)

+Stanisław Kowalczyk (od sąsiadów Wilgierzów i Szewczyków)

Czwartek g. 6.30 +Stranisław Mirocha (od córki Bogusławy)

g. 18.00 +Beata Kopacz (od kuzynki Danusi z rodz.)

Piątekg. 6.30 +Józefa Czaicka, Jan m.

g. 18.00 +Stanisława i Piotr Dura, Maria, Józefa, Aleksandra córki

Sobotag. 6.30 +Stanisław Garycki

g. 18.00 +Stanisław Danek, Józef, Julia Danek

Niedziela – g. 7.00 +Stanisław Gunia

g. 9.00 +Jan Mirocha, Krzysztof Danek

g. 11.30 +Janina (3 roczn. śm.), Jan Bednarek

g. 18.00 – w intencji parafian