I  N T E N C J E   M S Z Y   ŚW.  w  MARCÓWCE

                                      1  VI  –  30  VI  2021 r.

3.  VI – Czwartek  g. 8.00 +Marek Adamek (od swatowej Stanisławy)

4.  VI – piątek –  Msza św. Nowennowa:

+Marek Adamek (od Krzysztofa i Barbary Wróbel z rodz.)                                                                             +Marta Ogarek (od swatowej Stanisławy Janczy z rodz.) 

+Helena Dudoń (od rodz. Sternlicht)

+Marian Kulak (od rodz. Sala)

+Genowefa Krupa (od rodz. Malinów)

+Edward Kasprzycki (od Anny i Piotra Wrona)

6.  VI –  Niedziela – w intencji dzieci przeżywających rocznicę I Komunii św.

11. VI  – Piątek  +Julian Pindel i jego rodzice

13.  VI – Niedziela +Helena i Władysław Dudoń, Marian, Aleksander

                                  i Kazimierz synowie

16.  VI  – środa  +Marianna Kasprzycka (2 roczn. śm.), Teresa i Alicja córki

20.  VI – Niedziela  +Bronisława Czaicka (11 roczn. śm.), Edward m.    

23.   VI – środa  +Robert Nowak (3 roczn. śm.), Julian Wróbel

27.  VI – Niedziela +Andrzej Talaga (9 roczn. śm.)