Ogłoszenia

         O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

                                      20  VI  2021 r.

                          XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

1.  Dzisiaj Uroczystość Odpustowa ku czci patrona naszej parafii św. Jana Chrzciciela. Można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami

(Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Msze św. dzisiaj o godz. 7.00, 9.00, 11.30uroczysta Suma z procesją eucharystyczną, którą odprawi nasz rodak Ks. Zbigniew Fidelus, obchodzący w tym roku 25 rocznicę święceń kapłańskich. Wieczorna Msza św. o godz. 18.00.  Nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.30.     

2.  Różaniec odmawia 2-ga Róża Kobiet, w przyszłą niedzielę 3-cia.

3. Kalendarz liturgiczny:

W poniedziałek –wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

W czwartek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, patrona naszej parafii.

W tym dniu na Mszy św. o godz. 18.15 biskup Robert Chrząszcz udzieli sakramentu bierzmowania uczniom klasy I szkół średnich i klasy VIII szkoły podstawowej. Prosimy, aby ławki w środku kościoła pozostawić wolne dla rodziców i świadków bierzmowanych.

Spowiedź kandydatów do bierzmowania, ich rodzin oraz świadków będzie   w środę od godz. 16.30 do 17.30.

Rodzice i kandydaci proszeni są o zatroszczenie się o czystość i przygotowanie świątyni na uroczystość bierzmowania w środę od godz. 19.00.

W związku ze spowiedzią przed bierzmowaniem Msza św. w Marcówce zamiast w środę będzie w piątek o godz. 17.00.

4.  W piątek kończy się rok szkolny i o godz. 8.00 będzie Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla uczniów Zespołu Szkół    w Zembrzycach. Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli.

W Marcówce Msza św. na zakończenie roku szkolnego o godz. 9.00.

Zachęcamy dzieci, by zakończyły rok szkolny i rozpoczęły wakacje pojednane  z Bogiem w sakramencie pokuty. 

5.  Dziękujemy mieszkańcom Marcówki, Zarębek k. Marcówki i Zarębek      k. Skawiec za przygotowanie nabożeństwa fatimskiego, udekorowanie ołtarza kwiatami oraz złożoną ofiarę. Bóg zapłać wszystkim za udział w tym nabożeństwie a szczególnie, niosącym feretrony, służbie liturgicznej.

Opublikowano: 20 czerwca 2021

        O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E 

                                      13.  VI  2021 r.                                                                                                                                                            

                         XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

1.  Dzisiaj Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.30 i 18.00.                                        W Marcówce o godz. 10.15.

Na Mszy św. wieczornej kolejne Nabożeństwo Fatimskie, które przygotowują mieszkańcy Marcówki, Zarębek k. Skawiec i Zarębek k. Marcówki . Litanię do Najświętszego. Serca P. Jezusa odmówimy w ramach nabożeństwa fatimskiego. Nie będzie nabożeństwa czerwcowego przed Mszą św. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

2.  Różaniec odmawia 1-wsza Róża Kobiet, w przyszłą niedzielę 2-ga.

3. Kalendarz liturgiczny:

W poniedziałek – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcznnika

W czwartek – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

4.  W przyszła niedzielę 20 czerwca odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela. Msze św. jak w każdą niedzielę. Sumę odpustową o godz. 11.30 odprawi nasz rodak Ks. Zbigniew Fidelus, który w tym roku obchodzi 25 rocznicę święceń kapłańskich.  Przeżyjmy godnie nasze parafialne święto, pojednani z Bogiem, skorzystajmy z możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego. Przyjdźmy licznie na Mszę św. o godz. 11.30, uczestnicząc w procesji oddajmy hołd Bogu i uczcijmy naszego patrona  św. Jana Chrzciciela. Prosimy, by procesja po mszy św. miała należytą oprawę.

 5.  Od przyszłej niedzieli 20 czerwca przestaje obowiązywać dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszach św. niedzielnych i świątecznych.

Wierni mają obowiązek uczestniczenia w Eucharystii w każdą niedzielę i święta obowiązkowe.

6.  We wtorek na Mszy św. wieczornej poświęcenie i wręczenie krzyży przed bierzmowaniem. Zapraszamy kandydatów i ich rodziców. Po Mszy spotkanie organizacyjne z rodzicami.

7.  W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Grupy Modlitewnej            Św. O. Pio.              

Opublikowano: 14 czerwca 2021

  6.  VI  2021 r                                                                                                                                                      

                         X  NIEDZIELA  ZWYKŁA

1.  Dzisiaj Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.30 i 18.00. Nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną o g. 17.30. W Marcówce Msza św . o g. 10.15.

2.  Różaniec odmawiają mężczyźni, w przyszłą niedzielę 1-wsza Róża Kobiet.

3.  Do czwartku trwa oktawa Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo i procesja wokół kościoła. Zapraszamy wszystkich wiernych

do oddawania czci Chrystusowi w Eucharystii przez udział w tych dniach

we Mszy św. i nabożeństwie. Szczególnie zapraszamy dzieci do sypania kwiatków i dzwonienia, uczniów kl. III w strojach pierwszokomunijnych,    ministrantów i lektorów.

4.  Kalendarz liturgiczny:

We wtorek – wspomnienie św. Jadwigi, królowej

W piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W tym roku będziemy przeżywać ją szczególnie uroczyście w związku         z przypadającą setną rocznicą poświęcenia Polski Sercu Pana Jezusa.   Episkopat Polski ponowi ten akt w czasie Mszy św. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika. Biskupi zapraszają do udziału w tym wydarzeniu i odnowienia Aktu oddania w każdej parafii. My uczynimy to w czasie Mszy św. o godz. 18.00, która będzie miała podwójnie uroczysty charakter, ponieważ będzie ją celebrował Srebrny Jubilat Ks. Paweł Kukiola, pracujący w Czechach. Chce on podziękować Panu Bogu za 25 lat swojej kapłańskiej służby w parafii, z którą jest związany przez mieszkających w niej bliskich krewnych i którą często odwiedza.

Z racji uroczystości w ten piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W Marcówce zgodnie z tradycją w piątek po oktawie Bożego Ciała  Msza św.a po niej procesja wokół kaplicy o godz. 16.00.

W sobotę – Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

5.  W przyszłą niedzielę 13 czerwca kolejne Nabożeństwo Fatimskie na Mszy św. o godz. 18.00. Przygotowują mieszkańcy Marcówki, Zarębek k. Skawiec i Zarębek k. Marcówki . Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian. W lipcu proszę o przygotowanie nabożeństwa mieszkańców ul. Ks. Kobyłeckiego, Nowego Osiedla i Zamłynia.

6.  Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości Bożego Ciała, szczególnie, dzieciom sypiącym kwiaty dzwoniącym na procesji   i ich rodzicom, ministrantom i lektorom niosącym feretrony i emblematy religijne, pocztom sztandarowym, strażakom, orkiestrze, przygotowującym ołtarze oraz wszystkim parafianom za świadectwo wiary okazane poprzez liczny i pobożny udział w procesji Bożego Ciała.

7.  Dzisiaj po Mszy św. wieczornej spotkanie Rady Duszpasterskiej.

Opublikowano: 6 czerwca 2021

        O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

                                       30.  V   2021 r.

                                 IX Niedziela Zwykła 

           UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ  TRÓJCY                                                                                                                                                                                                                                                               

1.  Dzisiaj Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.30 i 18.00. W Marcówce o g. 10.15.    Nabożeństwo majowe o godz. 17.30.

2.  Różaniec odmawiają kobiety z róży 12-tej, w przyszłą niedzielę  mężczyźni.

3.  We wtorek zaczynają się nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 17.30.

4.  W czwartek – 3 VI – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Msze św. o godz. 7.00 i 9.00, 11.30 i 18.00. W Marcówce wyjątkowo o g. 8.00. Po Mszy św. o godz. 9.00 wyruszymy z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy. Przypominamy, że ołtarze przygotowują:

I  – mieszkańcy ul. Kolejowej i Za plebanią

II – mieszkańcy ul. Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego

III – mieszkańcy Piły i Końca

IV – mieszkańcy osiedli Za Skawą

Wszystkich parafian zapraszamy do udziału w procesji Bożego Ciała. Udział     w procesji niech będzie naszym publicznym wyznaniem wiary i oddaniem czci Chrystusowi w Eucharystii. Prosimy o udekorowanie domów na trasie procesji. Szczególnie zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków  i chłopców do dzwonienia, dzieci z klasy III w strojach pierwszokomunijnych. Mamy nadzieję, że nie zabraknie chętnych do niesienia feretronów. Strażaków prosimy                o niesienie baldachimu i zabezpieczenie trasy. Mile widziane byłyby na procesji poczty sztandarowe. Jak zawsze liczymy na uświetnienie uroczystości przez orkiestrę.

5. W czasie Oktawy Bożego Ciała po Mszy św. wieczornej jeśli tylko dopisze pogoda będzie nabożeństwo z procesją eucharystyczną. Zapraszamy parafian   do  udziału w tych dniach w Mszy św. i procesji, o przyprowadzanie małych dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia oraz dzieci, które przystąpiły do I Komunii św. w strojach komunijnych.

6.  W liturgii tygodnia przeżywamy ponadto:

W poniedziałek – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

We wtorek – wspomnienie św. Justyna męczennika

7.  W I piątek czerwca Msze św. o godz. 6.30 i 18.00.

Spowiedź przed uroczystością Bożego Ciała i I piątkiem codziennie pół godz. przed Mszą św., a w środę od godz. 17.00.

W Marcówce Msza św. o godz. 17.00. Spowiedź od g. 16.30.

8.  W I sobotę po Mszy św. wieczornej i procesji adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

Opublikowano: 23 maja 2021

        O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

                 16  V  2021 r.  –   7 Niedziela Wielkanocna

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

1.  Dziś Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.30 – tylko dla dzieci przystępujących do I Komunii św. i ich rodziców – dla pozostałych parafian dodatkowa Msza św. o godz. 10.30 i 18.00, w Marcówce o godz. 10.15. Nabożeństwo majowe o godz. 17.30.

2.  Pamiętajmy o dzieciach przeżywających dziś pierwsze spotkanie z Panem Jezusem w Komunii św. w naszych modlitwach.

Przez cały tzw. „Biały Tydzień” dzieci te powinny przychodzić na Mszę św.   o godz. 18.00. Zapraszamy także ich rodziny i innych mieszkańców Zembrzyc do uczestniczenia w nabożeństwach majowych ku czci Matki Bożej.   

3.  Różaniec odmawiają kobiety z Róży 10-tej, w przyszłą niedzielę z 11-tej.

4.  W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Od jutra ramach nabożeństwa majowego – modlitwy przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

5.  Dla uczczenia Zesłania Ducha Świętego sobotę, w Wigilię Zielonych Świątek o godz. 19.00 odbędzie się Akatyst ku czci Ducha Świętego.

6.  We wtorek po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00, z okazji 101 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła Wielkiego Grupa Pokolenie przygotowała specjalny koncert poprzez który chcemy dziękować Bogu za życie i dzieła wielkiego Papieża – Polaka.

7.  Składamy podziękowanie mieszkańcom ul. Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego za przygotowanie nabożeństwa fatimskiego oraz złożoną ofiarę. Bóg zapłać.

Opublikowano: 16 maja 2021