Czytamy Pismo Święte podczas kolędy

Wzbogacając obrzęd modlitwy domowej podczas kolędy chcemy dodać przeczytanie fragmentu Pisma Świętego. Przykładowe teksty podajemy poniżej. Jeden z domowników niech podejmie wyzwanie. W przypadku osób starszych rolę tę spełni lektor lub ministrant.

Mt 1, 18-25; Mt, 2, 1-6; Mt 2, 7-11; Mt 2, 19-23;

Łk 2, 1-7; Łk 2, 8-14; Łk 2, 15-21; Łk 2, 25-33;

J 1, 1-5; J 1, 10-14; 1 J 4, 7-10; 1 J 5, 1-3;

Dz 9, 1-6; Ef 3, 14-19; Ef 4, 1-6;