INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH – MARCÓWKA

październik 2022

Dataintencja
2.10+ Mieczysław Kulak (8 r. śm.), Szczepan i Wiktoria Kasprzyccy
7.10+ Jadwiga Kuklińska +Edward Porębski
+Krzysztof Pilch
+Kazimierz Matuszyk
+Waldemar Pindel
+Edward Kasprzycki
+Jan Porębski
+Rozalia Suwada
9.10+ Wincenty i Maria Polak, Edward Leńczowski
14.10+ Edward Kasprzycki – od siostrzeńca Zbigniewa i Wiesławy Wróbel
16.10+ Jan Wróbel, Maria żona, Teresa Smagło, Maria Kwiatkowska
21.10+ Jan Porębski – od mamy
23.10+ Marian (Edward) Janik (11 r. śm.)
28.10+ Tekla Zacharzewska, Paweł i Maria Janik
30.10+ Władysław Papierz (8 r. śm.)