Majówki w plenerze

W tym roku , wzorem poprzedniego dały nam okazję do śpiewania litanii loretańskiej także przy kapliczkach przydrożnych. Wybraliśmy pięć z nich.

Przy posesji p. Siemionów, na Zarebkach Skawieckich przy drodze i w lesie, na Sosnówce oraz na Ispach.