Nabożeństwa fatimskie

W tym roku porządek odpowiedzialnych za przygotowanie nabożeństw fatimskich jest jak na poniższym plakacie. Każdego 13 dnia miesiąca od maja do października gromadzimy się o 18.00 w kościele po czym trwa Msza św. , różaniec z rozważaniami i procesja. Do jej tworzenia zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, panie do niesienia feretronów, panów do baldachimu, orkiestrę Rytm do akompaniamentu; jak najszersze grono do uczestnicwtwa. W tym roku nabożeństwa będzie prowadził ks. dr Jerzy Pytraczyk – pełnioniący rolę ojca duchownego w Totus Tuus dla seminarzystów Roku propedeutycznego WSD w Krakowie.