NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO- 23.01.22

Poniżej kilka wskazówek odnośnie bycia bliżej ze Słowem Bożym:

Przyswajanie tekstu Pisma Świętego może mieć kilka etapów – „pięter.”

I piętro – czytanie. Najlepiej je poprzedzić prostą prośbą do Ducha Świętego w stylu: Duchu Święty, oświeć mój umysł by to czytanie przyniosło duchowe owoce…

II piętro – rozmyślanie. Po przeczytaniu powoli, może na głos, może dwa razy – zastanawiam się nad pewnymi słowami, wyrażeniami. Już wtedy coś może przykuć uwagę, zastanowić; gdy występują postacie w tekście to myślę jak się odnoszą do siebie, innych; szczególnie zwracam uwagę na czyny, gesty słowa Jezusa…np. dostrzegam, że Jezus też był wychowywany, miał zwyczaj chodzić do domu modlitwy, brał Księgę Bożego słowa do czytania…

III piętro – modlitwa tekstem; Ta modlitwa może mieć charakter prośby, dziękczynienia czy uwielbienia. np. Panie Jezu, naucz mnie brać do rąk Pismo Święte, czytać je samemu albo innym w domu…. albo Panie, dziękuję Ci, za zobaczenie błędów dotąd przede mną ukrytych…. Panie, pozwól utkwić moje oczy w Tobie gdy widzę Cie na krzyżu, w monstrancji – bądź uwielbiony

IV piętro – „smakowanie” (fachowy termin kontemplacja); Już wiele nie myślimy ale trwamy bez aktywności słów, myśli. Duch Święty ożywia nasze odniesienie do Boga.