Chrzest

Sakrament Chrztu jest udzielany w naszym kościele w pierwsza niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30
Z ważnych powodów (np. choroba dziecka) może zostać uzgodniony z księdzem inny termin chrztu.

Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed planowanym terminem przynosząc następujące dokumenty:

– wyciąg aktu urodzenia
– świadectwo zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez rodziców dziecka
– jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego – odpis aktu zawarcia kontraktu cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Chrzestnymi mogą zostać tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przystąpili do sakramentu bierzmowania. Chrzestni spoza naszej parafii powinni dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że spełniają potrzbne warunki.

Chrzestnymi nie mogą być: niekatolicy, niewierzący, „wierzący ale niepraktykujący”, żyjący w cywilnych związkach małżeńskich i tzw. „wolnych związkach” oraz publiczni, nałogowi grzesznicy i gorszyciele.

W dniu chrztu rodzice i chrzestni powinni przystąpić do Komunii św.