Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni planujący zawarcie małżeństwa powinni zgłosić się w Kancelarii Parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu i w celu spisania protokołu przedślubnego i ustalenia daty zawarcia sakramentu małżeństwa.

Przystępując do spisania protokołu przedślubnego powinni przedstawić następujące dokumenty:
– metryki chrztu nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
– dowody osobiste
– zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające możliwość prawną zawarcia małżeństwa
– świadectwo z religii z ostatneij klasy szkoły średniej lub indeks z nauki religii w zakresie gimnazjum i szkoły średniej.
– w przypadku wcześniejszego zawarcia małżęństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego – odpis skrócony aktu zawarcia tego małżeństwa

Uprawnione do spisania protokołu przedślubnego i przygotowania narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa sa parafie stałego lub tymczasowego zamieszkania obojga narzeczonych. Zawarcie sakramentu małżeństwa w innych parafiach jest możliwe tylko po wypełnieniu tzw. licencji (po wcześniejszym wypełnieniu wszystkich powyższych warunków)

W okresie między spisaniem protokołu i zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni:
– uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim w wybranym ośrodku
– odbyć trzy rozmowy w Katolickiej Poradii Życia Rodzinnego
– duchowo przygotować się przez spowiedź i Komunię Świętą
– jeżeli brak potwierdzenia ukończenia katechezy w zakresie szkoły średiej lub zawodowej, uzupełnić wiadomości religijne w sposób wskazany przez kapłana

Gdyby ktoś znał przeszkody, dla których zarzeczeni nie powinni godnie i ważnie zawierać sakramentalnego związku małżeńskiego, jest zobowiązany wyjawić je w kancelarii parafialnej proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca – biskupowi (por. kan. 1066 i 1069 KPK)