Kaplica w Marcówce

Marcówka to wieś położona w Beskidzie Makowskim, na stokach Chełmu i Sosnówki. Została osadzona prawdopodobnie w II połowie XV w. W tym czasie w górnych polaniastych częściach obecnej wsi zaczęli osiedlać się wołosi, zakładając w lasach tzw. zarąbki tj. osiedla powstałe w wyniku wykarczowania lasu. W ciągu wieków wieś często zmieniała właścicieli. W 1493 r. należała ona do Stanisława Słupskiego, właściciela Suchej, Stryszawy i Stryszowa. W 1709 przeszła w ręce Anny Konstancji Wielopolskiej herbu Starykoń z Suchej.

Marcówka nie posiada własne parafii, choć starania o jej utworzenie rozpoczęły się już w XVIII w. Został on jednak definitywnie wstrzymany po tragicznej śmierci ks. J. Dembińskiego. Kaplica wybudowana została w l. 80 XX wieku.

W 2009 r. prezbiterium w kalpicy zostało wyłożone kamienna posadzką, a w miejsce prowizorycznego ołtarza i ambionki zostały wykonane nowe z marmuru wg projektu architekta mgr inż. Lesława Maneckiego. Odnowienie prezbiterium zostało poświęcone w czasie wizytacji parafii 22 marca 2009 r. przez kard. Stanisława Dziwisza.