OGŁOSZENIA PARAFIALNE

I NIEDZIELA W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

26 grudnia 2021

1.   Dziś  Różaniec odmawiają Panie z Róży Drugiej a w przyszłą niedzielę z Trzeciej

*nieszpory o godz. 15.30

2. Trwa Oktawa Bożego Narodzenia; starajmy się uczestnictwem w Eucharystii pogłębiać wiarę w tajemnicę Narodzenia Pańskiego.

3.  Kalendarz Liturgiczny:

* jutro św. Jana Apostoła i Ewangelisty; po Mszy św. rannej i wieczornej obrzęd poświęcenia wina

*we wtorek święto Świętych Młodzianków, męczenników

* w piątek św. Sylwestra  – ostatni dzień roku 2021. Msza za zmarłych, którzy odeszli do wieczności w tym roku  byłaby o godz. 8.00 rano.

*Wieczorem natomiast o godz. 16.00 będzie Msza św. z nieszporami na zakończenie roku kalendarzowego z dziękczynnym Te Deum oraz  przebłagalnymi Suplikacjami oraz okolicznościowym kazaniem.

*W Marcówce Msza św. na zakończenie roku o godz. 15.00.

*Na ten dzień została udzielona przez Biskupa Diecezji dyspensa  dotycząca piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru tego dnia.

4. W sobotę  – pierwszy dzień Nowego Roku 2022  – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Światowy Dzień Pokoju.  Msze św. według porządku niedzielnego.

5. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie świątyni na Święta. Przede wszystkim Siostrom, szczeggólnie Siostrze Zakrystiance Nikodemie, siostrze Krystynie oraz panu Janowi Okręglickiemu, Pani Stanisławie, Grażynie, Marii i Małgorzacie, młodzieży z Grupy Apostolskiej. Także dziękujemy Danucie Ogarek za podarowanie choinki do naszej szopki.

6.Siostry Służebniczki z kolei dziękują wszystkim parafianom za modlitwy, życzliwość, wszystkie dary i ofiary składane podczas rozprowadzania opłatków na stół wigilijny. Swoją wdzięczność będą wyrażać modlitwą i życzą błogosławieństwa na nadchodzący Nowy rok.

7. Zgodnie  z zapowiedzią od jutra planowana jest kolęda wg podanego wcześniej planu (jest w gablotce i stronie internetowej parafii). Licząc się z obecną sytuacją i obawami pozostawiamy decyzję domownikom co do przyjęcia wizyty duszpasterskiej – bez wymuszania zgody na nią. Ponieważ pan Organista może być tylko w zespole z jednym z księży chodzących dlatego chcących wynagrodzić jego pracę  w parafii prosimy o złożenie ofiary w podpisanej kopercie „Dla Organisty”.

8. Poniżej plan kolęda na najbliższe dni:

27.12.2021 (poniedziałek)

* od godz. 8.00 Marcówka – Dąbrowy – ks. Michał

* od godz. 8.00 Marcówka – Zarębek – ks. Proboszcz

28.12.2021 (wtorek)

* od godz. 8.00 Marcówka – Janikówka – ks. Michał

* od godz. 8.00 – ul. Mickiewicza i Słowackiego oraz Krasińskiego –

ks. Proboszcz

29.12.2021 (środa)

* od godz. 8.00 – Cmentarna oraz za kościołem – ks. Proboszcz

* od godz. 8.00 – Za Plebanią – ks. Michał

30.12.2021 (czwartek)  

* od godz. 9.00 – Dąbie, Bace, Koźle – ks. Proboszcz

*od godz. 14.00 – Rynek str. Prawa – ks. Proboszcz

*od godz. 14.00 – Rynek str. Lewa – ks. Michał