OGŁOSZENIA PARAFIALNE I PODZIĘKOWANIA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

17 kwietnia 2022

Drodzy Parafianie, Goście, także mieszkający wśród nas przybysze z Ukrainy,

Prawda o Zmartwychwstaniu dociera stopniowo; jak chociażby do uczniów
idących do Emaus… Życzymy by przyszła do Was z nową mocą podczas
Wielkanocnych Świąt; odmieniła spojrzenie na świat, na siebie; pozwoliła unieść serce, odnaleźć to, co zagubione i rozpoznać Chrystusa, podążającego naszymi drogami i przysłuchującego się nam.

 1. Dziś :
  *Różaniec odmawiają Panie z Róży Siódmej a w przyszłą niedzielę Ósmej.
  *uroczyste nieszpory zamykające Triduum Paschalne dziś o 17.15
  Tajemnicę zmartwychwstania szczególnie przez pierwsze Osiem dni; zapraszamy
  do udziału w codziennych Mszach. Także na kolejne dni nowenny przed Świętem
  Miłosierdzia, która będzie odprawiana codziennie przed wieczorną Mszą podczas
  adoracji. Natomiast dziś będzie przed nieszporami dlatego pora nabożeństwa jest
  wcześniejsza.
 • z racji Oktawy wielkanocnej w piątek najbliższy nie obowiązuje wstrzemięźliwość
  od pokarmów mięsnych.
 1. Jutro Poniedziałek wielkanocny; Msze św. w porządku niedzielnym;
  przypominamy, że wieczorne Msze są o 18.00. Składka jutrzejsza uwzględnia potrzeby Uniwersytetu św. Jana Pawła II w Krakowie. Dziękujemy wszystkim za hojne serca wyrażone poprzez ofiary składane w czasie Mszy, Gorzkich Żalach czy przy Krzyżu.
 2. Liturgiczna uroczystość ku czci św. Wojciecha przeniesiona zostaje z racji
  Oktawy wielkanocnej na poniedziałek 26 kwietnia.
 3. W sobotę o 19.00 spotkanie formacyjne dla małżeństw w salce. W programie krótkie spotkanie ze Słowem Bożym, wybrany temat o rozmowa przy herbacie. Zapraszamychętnych.
 4. Po trzech latach bycia organistą w naszej parafii – pan Dawid Pajor
  zdecydował o zakończeniu pełnienia tej posługi. Oficjalne podziękowanie będzie jutro w czasie Mszy o godz. 9.00.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do

godnego przeżycia Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Nade wszystko dbającym o piękno liturgii Asyście liturgicznej, Zespołowi Wokalnemu, Panu Organiście. Ponadto Siostrom Służebniczkom, szczególnie s. Krystynie za liczne inicjatywy duszpasterskie z dziećmi i grupami modlitewnymi W Wielkim Poście; s. Nikodemie za pomysł i trud realizowania dekoracji by uczcić Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego. Także osobom świeckim, które zaangażowały się w pomoc, m.in. Paniom: Stanisławie, Grażynie, Małgorzacie; panu Janowi, Bogdanowi. Ponadto p. Edwardowi Bartkowskiemu za wykonanie licznych prac stolarskich a także p. Kazimierzowi Kotlarskiemu. Panu Henrykowi Stanaszkowi za odnowienie krzyża za zewnętrznej ścianie kościoła; ponadto Młodzieży z Grupy Apostolskiej. ministrantom i lektorom; za prowadzenie czuwań wyrażamy wdzięczność członkiniom Grupy Modlitewnej św. O. Pio i Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego, Nauczycielom i Uczniom Zespołu Szkół w Zembrzycach, wszystkim także angażującym się wcześniej w nabożeństwa Dróg Krzyżowych;

Wyjątkowe zasługi ma Ochotnicza Straż Pożarna, która przez swych reprezentantów trzymała wartę przy Grobie Bożym łącznie z zastępem młodzieży żeńskiej. Ponadto uczestniczącym w procesji rezurekcyjnej, niosącym feretrony; Słowa wdzięczności także wobec Orkiestry uświetniającej pochód procesyjny.

.