Peregrynacja Ikony Świętej rodziny

Po naszej diecezji peregrynuje Ikona Świętej Rodziny. O tym wydarzeniu można przeczytać na https://peregrynacjaikony.pl/. Pod koniec tygodnia będzie to miało miejsce w naszym dekanacie i jako parafia jesteśmy zaproszeni na Mszę Świętą w piątek (25 lutego) o godz. 11.00 do Tarnawy Dolnej; po Eucharystii wspólne czuwanie i indywidualna adoracja do godz. 13.00. Własnymi środkami postarajmy się dotrzeć. Potrzeba tez kilku par małżeńskich do posługi liturgicznej w czasie Mszy i adoracji. Można zgłaszać swój udzał tą drogą, czy telefoniczną (874 60 27) albo przychodząc na spotkanie w środę ok. 17.45 do salki katechetycznej.