Rekrutacja do Seminarium 2024/25

Warunki przyjęcia są następujące:
Rekrutacja 2024/2025

Dokumenty kandydata do Seminarium
1.Własnoręcznie piórem napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie do WSD AK
2. Własnoręcznie piórem napisany życiorys
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał)
4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
5. Zaświadczenie o niekaralności
6. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
7. Opinia Księdza Proboszcza
8. Opinia nauczyciela religii/katechety
9. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych (od lekarza rodzinnego)
10. Fotografia (1 szt., format legitymacyjny, w garniturze w jasnej koszuli z krawatem)

Termin lipcowy
1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna
do 13 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z ks. przełożonym (WSD, Kraków,
ul. Podzamcze 8)
2. Egzaminy (Kraków, ul. Podzamcze 8)
-rozpoczęcie: 14 lipca godz. 17.00
-zakończenie: 15 lipca godz. 19.00

Termin wrześniowy
1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna
Archidiecezja Krakowska
do 12 września – złożenie dokumentów i rozmowa z ks. przełożonym (WSD,
Kraków, ul. Podzamcze 8)
2. Egzaminy (Kraków, ul. Podzamcze 8)
-rozpoczęcie: 13 września godz. 17.00
-zakończenie: 14 września godz. 19.00

Program rekrutacji w Seminarium przewiduje:
 test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej z zakresu szkoły średniej
 test sprawności psychologicznej
 rozmowa kwalifikacyjna z Ks. Przełożonym
 ostateczna decyzja przyjęcia na etap propedeutyczny
(Obowiązuje strój galowy)