Spowiedź i kancelaria w czasie wakacji

W tygodniu spowiadamy przed każdą Mszą świętą, które są odprawiane rano we wtorki, czwartki i soboty oraz wieczorem w pozostałe dni tygodnia; na tej samej zasadzie działa kancelaria, z tym, że po Mszy świętej.
W niedzielę spowiedź podczas Mszy (aż do zakończenia kolejki) z wyjątkiem Mszy wieczornej – wówczas spowiedź jest na życzenie – po Mszy. Kancelaria w niedziele i święta nieczynna.