Święcenia kapłańskie i prymicje

25 maja ks. diakon Artur Salabura przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Metropolity abpa Marka Jędraszewskiego w katedrze na Wawelu. Prymicje w rodzinnych Spytkowicach koło Chabówki miały miejsce 26 maja a u nas 2 czerwca