Trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

Do wglądu pod adresem: https://maps.app.goo.gl/rJ1JM9TuC7Lvmc1r7