TRIDUM – PLAN ADORACJI

Na plakatach porządek naszych czuwań; Pamiętajmy o słowach Jezusa z Ogrójca do św. Piotra: Szymonie, […] czy jednej godziny nie mogłeś czuwać?/por. Mk 14,37/