VI Światowy Dzień Ubogich

W ramach 6 Światowego Dnia Ubogich na szczeblu diecezjalnym prowadzone są wymienione na plakacie przedsięwzięcia