VII Światowy Dzień Ubogich

Rzeka ubóstwa płynie przez nasze miasta i staje się coraz większa, aż występuje z brzegów – to cytat z Orędzia papieża
Franciszka na 7 Światowy Dzień Ubogich przeżyw
any 19 listopada 2023. Poniżej link do Orędzia

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/poveri/documents/20230613-messaggio-vii-giornatamondiale-poveri-2023.html