Dzień Modlitwy za Młodzież

Młodzież jest nadzieją Kościoła – te słowa nieustannie powtarzał św. Jan
Paweł II od początku swojego pontyfikatu, wciąż szukając dróg dotarcia z
przesłaniem Ewangelii do młodych serc. Pragnąc wesprzeć młodych ludzi w
odkrywaniu w swoim życiu Bożego działania, 26 września po raz pierwszy
będziemy obchodzić w naszej archidiecezji Dzień Modlitwy za Młodzież.
Początek roku szkolnego i formacyjnego to czas, w którym w parafiach i
dekanatach naszej archidiecezji rozpoczyna się wiele inicjatyw skierowanych do
młodzieży – istniejące wspólnoty oazowe, grupy apostolskie i oddziały
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zapraszają w swoje szeregi nowych
młodych, a w niektórych parafiach zawiązują się nowe wspólnoty. Młodzi
pragnący bardziej zaangażować się w życie Kościoła rozpoczynają
przygotowania do podjęcia szczególnych posług – rozpoczynają się zajęcia
kursu ceremoniarza, diecezjalnej szkoły animatora Ruchu Światło-Życie i kursu
animatorskiego Ruchu Apostolstwa Młodzieży. W dekanatach ruszają kursy
lektorskie i przygotowania do eliminacji w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej
ministrantów. Duszpasterze otaczają swoją troską kolejne roczniki kandydatów
do bierzmowania, pragnąc przygotować ich do świadomego przyjęcia
sakramentu, który uzdalnia do mężnego wyznawania wiary. Jednocześnie
niepokojące są wieści o tych młodych, którzy nie chcą zaangażować
się w swoich wspólnotach parafialnych, a czasem także rezygnują z
uczestnictwa w lekcjach religii.
Ogłoszony przez Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Dzień Modlitwy
za Młodzież jest okazją do tego, aby otoczyć modlitwą wszystkich młodych –
od tych, którzy są zaangażowani w Kościele, po tych, którzy nie mogą odnaleźć
w nim swojego miejsca. Niech włączenie modlitw za młodych w parafialną
liturgię i zaangażowanie w nią wspólnot młodzieżowych pobudzi całe parafie do
gorliwej modlitwy za młodzież. Ta modlitwa będzie szczególnym wsparciem
dla wszystkich pracujących z młodzieżą – księży, sióstr zakonnych, katechetów,
animatorów, liderów. W parafiach rozdawane będą obrazki z modlitwą za
młodzież, aby wybrzmiewała ona w naszych kościołach i domach nie tylko w
tym dniu, ale przez cały rok. Przedstawiają patronów młodzieży: św. Jana Pawła
II, który w młodych pokładał wielką nadzieję, wspierał rozwój ruchów
młodzieżowych i zainicjował Światowe Dni Młodzieży, a także trójkę młodych:
św. Stanisława Kostkę, bł. Karolinę Kózkównę i bł. Carlo Acutis. Każde z nich
w innym momencie historii pokazało, że mając kilkanaście lat można być
odważnym świadkiem Chrystusa i swoją wiarą zainspirować całe pokolenia.
Przeprowadzona w ramach Dnia Modlitw za Młodzież zbiórka pieniędzy
pomoże w organizowaniu w parafiach i dekanatach cyklicznych oraz nowych
inicjatyw, pozwalając duszpasterzom na poszukiwanie nowych dróg dotarcia do

młodzieży z przesłaniem Ewangelii. Bieżące informacje na temat diecezjalnych
i dekanalnych wydarzeń dla młodych można znaleźć na stronie internetowej
Duszpasterstwa Młodzieży www.mlodzi.diecezja.pl oraz na profilu
http://facebook.com/mlodzi.diecezja

Ks. Marcin Filar
Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży