Kapłani

KS. MGR ZBIGNIEW SALA
ROK ŚWIĘCEŃ: 1998

FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
W DEKANACIE: Notariusz

_______________________________________________________________________________________________________

KS. MGR JAN KAPUSTA
GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik RM
ROK ŚWIĘCEŃ: 1975

FUNKCJA W PARAFII I W DEKANACIE: Emerytowany proboszcz parafii

_______________________________________________________________________________________________________

ks. diakon Artur Salabura
/od 26 sierpnia 2023/

_______________________________________________________________________________________________________
KS. DR GRZEGORZ FELUŚ
GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik Ec
ROK ŚWIĘCEŃ: 2004

INNE FUNKCJE: Dyrektor Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego im. ks. kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

http://totus-tuus.com.pl/