Pogrzeb

Rodzina zmarłęgo przed udaniem się do zakładu pogrzebowego celem załatwienia spraw związanych z pochówkiem ciała zmarłego powinna wcześniej skontaktować się z kapłanem aby ustalić termin pogrzebu.
Po załatwieniu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego i zakładzie pogrzebowym należy spisać kościelny akt zgonu w kancelarii parafialnej przedstawiając:
– odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
– zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego ostatnich sakramentów, jeżeli udzielił ich kapłan spoza parafii (np. kapłan szpitala)