Marcówka

02 marca -03 kwietnia 2022

dataintencja
2.03+Bronisław, Stefania i Stanisław Chrząszcz
4.03Msza św. zbiorowa za zmarłych: +Tadeusz Kasprzycki +Edward Porębski
+Krzysztof Pilch
+Kazimierz Matuszyk
+Waldemar Pindel
06.03+Marianna i Franciszek Paleczny
11.03-pt+Waldemar Pindel – int. d córki Moniki z rodziną
13.03W int. ks. Proboszcza – z ok. imienin
18.03+Karol, +Stefania Dudoń, syn Jan oraz Jan i Maria Dudoń, Franciszek syn
20.03+Józef Marek, Józef Krzystoń, Józef Kurek
25.03+Janina Bury – 8 r. śm
27.03+Józef Pindel i jego rodzice
01.04Msza św. zbiorowa za zmarłych: +Tadeusz Kasprzycki +Edward Porębski
+Krzysztof Pilch
+Kazimierz Matuszyk
+Waldemar Pindel
03.04+Janina i Aleksander Porębscy