Marcówka

25.11
/pt/
+ Jan Porębski /od córki Agnieszki z rodziną/
27.11+ Adam Łach, Tomasz s.
2.12
/pt/
+ Jadwiga Kuklińska
+Waldemar Pindel
+Edward Kasprzycki
+Jan Porębski
+Rozalia Suwada
+Kazimierz Bury
+Kazimiera Odrowąż