Św. Szczepana – II dzień Świąt

1. Trwa Oktawa Bożego Narodzenia; starajmy się uczestnictwem w codziennych Eucharystiach pielęgnować w sobie tajemnicę Bożego Narodzenia. W domach zaś gromadźmy się na wspólnym kolędowaniu, modlitwie przy żłóbku.

2.Zgodnie z zapowiedzią od jutra planowana jest kolęda wg podanego wcześniej planu (jest w gablotce i stronie internetowej parafii). To okazja do wspólnej modlitwy wypraszającej błogosławieństwo. Wszyscy przebywający w danym momencie w domu niech czują się zaproszeni do niej, szczególnie dzieci, młodzież. Zwyczajem ubiegłych lat podczas kolędy zbierane były datki na pokrycie pracy pana Organisty. Zachowajmy ten zwyczaj by nie uszczuplać środków parafialnych.

27.12- środa – 8.30 Marcówka – Zarębek oraz 8.30 Zarębki Skawieckie

28.12.- czwartek– 8.30 Mickiewicza Słowackiego, od 14.00 ul. Krasińskiego

8.30 Marcówka – Janikówka

29.12 – pt 8.30 Ruski, Grygle i 8.30 ul. Za Plebanią

30.12.-sob:

8.30 Marcówka – Dąbrowy I od Stryszowa do Państwa Salów nr 129

8.30 Marcówka Dąbrowy II od nru 214 -Państwo Mamcarczyk -w dół

od 14.00 Sosnówka

*W obrzęd modlitwy rodzinnej chcemy wpisać odczytanie fragmentu Pisma Świętego przez kogoś z domowników; przykładowe fragmenty są poniżej oraz na ulotkach z planem kolędy położonych za dużymi ławkami.

Przykładowe teksty:

Mt 1, 18-25; Mt, 2, 1-6; Mt 2, 7-11; Mt 2, 19-23;

Łk 2, 1-7; Łk 2, 8-14; Łk 2, 15-21; Łk 2, 25-33;

J 1, 1-5; J 1, 10-14; 1 J 4, 7-10; 1 J 5, 1-3;

Dz 9, 1-6; Ef 3, 14-19; Ef 4, 1-6;