XXX niedziela zwykła-29.10.2023

1. Dziś jak co roku, w ostatnią niedzielę października obchodzimy umowną dla większości kościołów rocznicę jego konsekracji. W przypadku naszej świątyni miała ona miejsce 9 lipca 1933 r., czyli 90 lat temu. Po Mszy św. o 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i śpiew Ciebie Boga wysławiamy.

*o 15.30 nabożeństwo różańcowe prowadzone przez radę Parafialną. Różaniec poranny odmawiają Panie z Róży „3, w przyszłą niedzielę z „4”.

2. We wtorek ostatnie z nabożeństw różańcowych. Dziękujemy wszystkim prowadzącym tą modlitwę szczególnie dzieciom, Siostrom.

3. W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w ten sposób przypomina o naszych patronach, orędownikach i promuje świętość jako styl życia. Msze św. przed południem jak zwykle – o godz. 7.00, 9.00 i 11.30. W Marcówce o 10.15.

*W kaplicy cmentarnej Msza św. o godz. 14.30 natomiast procesja po cmentarzu z modlitwą i wypominkami przed Mszą o 14.00. Nie będzie Mszy w kościele o godz. 16.00.

*W tym dniu od godz. 8.00 do 14.00 będzie można składać do skarbony na cmentarzu datki. Wraz ze zbieraną tacą w czasie Mszy posłużą do utrzymania kosztów funkcjonowania cmentarza, wywozu śmieci, dokonywania bieżących udogodnień. Dziękujemy wszystkim pełniącym rolę wolontariuszy w tym względzie, szczególnie członkom Rady Parafialnej.

*We Wszystkich Świętych różaniec za zmarłych dla młodzieży i chętnych o godz. 18.00

4. W czwartek 2 listopada – Dzień Zaduszny. Msze święte w kościele parafialnym będą w nieco innym porządku: o godz. 6.30, 15.00 i 18.00. Ta ostatnia połączona z procesją za zmarłych po kościele. W Marcówce Msza o godz. 16.00.

5.Po miesięcznym pobycie w Totus Tuus chcemy pożegnać kleryków Roku Propedeutycznego; odtąd będą przeżywać formację w budynku Seminarium w Krakowie. Dziękujemy za włączanie się w nabożeństwa i inne wymiary życia parafialnego. Księżom dziękujemy na prowadzenie Mszy św. i słowo Boże. Wszystkim życzymy modlitwą wsparcia na dalszej drodze powołania.

6.. W ubiegłą niedzielę było liczenie wiernych; w kościele były 673 osoby a w kaplicy w Marcówce 127, co daje w sumie 800 wiernych.

7. Przed Ur. Wszystkich Świętych spowiadamy podczas różańca a także przed Mszą poranną. Dzięki spowiedzi i Komunii możemy ofiarować za zmarłych odpusty.

8. W I czwartek adoracja w ciszy od 17.00; wtedy też możliwość spowiedzi. Pod koniec wystawienia modlitwa z wypominkami, które do 25 listopada będą przed wieczorną Mszą.

9. Pamiętajmy w tych dniach o:

– o jednokierunkowym ruchu w stronę cmentarza

– o segregowaniu odpadów cmentarnych:

10. Na wypominki roczne i listopadowe przyjmujemy dziś i w następne dni po Mszach świętych w kancelarii.

11. Nauka o odpustach: wierni, którzy nawiedzą kościół w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego i ofiarować go za jedną osobę zmarłą w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni albo cmentarza należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”, oraz wypełnić inne warunki takie jak Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz być w stanie nieprzywiązania do grzechu. Nawiedzając cmentarz aż do 8 listopada można korzystać z daru odpustu.

12.W tym tygodniu I piątek miesiąca. Msze św. O 6.30 i 17.00 a w Marcówce o 16.00 (spowiedź tamże od 15.30).

13. Z racji I soboty po Mszy porannej czuwanie i modlitwa za ojczyznę różańcem; Prowadzi Grupa O. Pio.