Rocznica poświęcenia kościoła

Co roku umowną datą – rocznicą poświęcenia kościoła jest ostatnia niedziela października. Na Mszy o godz. 9.00 – z największą ilością wiernych – przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odśpiewamy Te Deum, czyli Ciebie Boga wysławiamy. W ten sposób wyrazimy wdzięczność za świątynię, gdzie możemy Boga wielbić i siebie uświęcać.