Spacerowy orszak – ostatnie uwagi

1. Kolejność odgadywania haseł nie ma znaczenia – numery zagadek odpowiadają numerom tablic.

2. Przy zagadce nr 9 cytat, z krórego pochodzi szyfr jest czarną a nie czerwoną czcionką.

3. Dziesiąta tablica nie zawiera żadnej zagadki.

4. Przychodząc do kościoła – 15.00/kaplicy w Marcówce – 14.30 z rozwiązaniem – PODPISANĄ KARTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W OZNACZONYM MIEJSCU