Tekst Litanii do Matki Bożej Zembrzyckiej

Do pobrania w pliku  LITANIA ZEMBRZYCKA

LITANIA DO MATKI BOŻEJ ZEMBRZYCKIEJ

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Córko Boga Ojca– wstawiaj się za nami

Rodząca w Betlejem Jezusa Chrystusa

Świątynio Ducha Świętego

Maryjo, idąca za swym Synem Jezusem

Maryjo, pokazująca drogę do Nieba

Maryjo, rozpalająca ogień Boskiej miłości w nas

Maryjo, stojąca przed obliczem Pana

Maryjo, Autorytecie wszystkich matek

Maryjo, cudowna Lekarko złamanych na duchu

Maryjo, do której mówił św. Jan Paweł II Totus Tuus

Matko Boża Zembrzycka od lat czuwająca nad naszą parafią

Matko Zembrzycka ratująca nas od klęsk żywiołowych

Matko dzieci i młodzieży Zembrzyckiej

Matko – Strażniczko trudnych losów ludzkich

Matko współczująca z cierpiącymi

Matko dająca schronienie ludziom uciekającym od wojen

Matko jednocząca nasze rodziny

Matko modląca się z nami za nami

Matko słuchająca nas

Matko pomagająca zagubionym w Internecie

Matko prowadząca ku prawdziwej wolności

Matko ucząca nas życia

Matko ucząca wytrwałej i gorliwej modlitwy

Matko wskazująca na przebaczenie

Matko dająca uśmiech naszym dzieciom

Matko zawiedzionych rodziców – wspieraj nas

Matko zawsze do pomocy gotowa

Matko, nadziejo grzeszących

Matko niosąca światło w sytuacjach beznadziejnych

Matko, patrząca na nas oczami miłosierdzia

Matko naszych niepokojów i wzruszeń

Matko szukających sensu życia

Budząca powołania do służby Bogu

Czuwająca nad Liturgiczną Służbą Ołtarza

Gromadząca dzieci wokół Ołtarza i Różańca

Nadziejo matek cierpiących

Nadziejo rodzin rozbitych

Nadziejo serc złamanych

Nakłaniająca do tworzenia wspólnot duszpasterskich

Niepokalana – Patronko Sióstr Służebniczek

Ostojo nienarodzonych

Ożywiająca życie parafialne

Opiekunko rozeznających powołanie – pomagaj nam

Opiekunko rzemieślników

Opiekunko sierot

Opiekunko wdów i wdowców

Opoko przewlekle cierpiących

Podporo niepełnosprawnych

Powierniczko cierpiących w ciszy

Przyjaciółko wysławiających Cię śpiewem Godzinek

Przykładzie pokory

Strażniczko pokoju w naszych rodzinach

Strażniczko cnót kardynalnych

Strażniczko umierających

Świątynio skromności

Ukojenie w trudnych sprawach

Wspierająca w przetrwaniu kryzysów małżeńskich

Wspomożenie pokutujących

Wspomożenie samotnych rodziców

Wskazująca na Chrystusa – Drogę i Życie nasze.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się,

Boże, nasz Ojcze dający nam w Najświętszej Maryi Pannie znak nadziei i pociechy, spojrzyj na zebranych przed Jej Wizerunkiem czczonym w Zembrzyckim Obrazie; niech wszyscy doznawszy macierzyńskiej opieki – podążają śladami Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.